آموزش رقص والس+ آموزش حرکات موزون والس+ آموزش حرکات هماهنگ والس

Ava Dance Academy

>> رقص والس

رقص والس، قدیمی ترین شاخه رقص باله است. در اواسط قرن 18 هجری یک آلمانی به نام Lander یک رقص فولک به فرم والس امروزی به وجود آورد.
والس امروزی که ما میشناسیم در اوایل سالهای قرن نوزدهم به وجود آمده است. برای این رقص باید یک زوج در موقعیت نزدیک به هم باشند بصورتیکه مرد دستهایش را دور کمر خانم بگیرد.
در سال 1830 والس توسط دوفرد استرالیایی به نامهای Laner , Strauss بسرعت پیشرفت کرد. آنها استانداردهایی برای والس ونیزی که یک ورژن سریع است به وجود آوردند.
در اواخر قرن نوزدهم، والس یک تمپو آهسته تری نسبت به رقص اصلی با ریتم ونیز،  بدست آورد. نزدیک به قرن نوزدهم بود که دو نوع مختلف از این رقص در آمریکا به وجود آمد:

 1. Boston: که رقص آرام والس بود با قدم های بلند، چرخشهای آرام و حرکات روبه جلو و عقب بیشتر، نسبت به والس ونیز که به نام American Style فرم آمریکایی والس که  به فرم بین المللی شباهت داشت که موقعیتشون نسبت به هم بازتر بود و پاهای رقصنده ها دور ونزدیک می شد.
2.Hesitation Waltz: با برداشتن هر قدم با فاصله زمانی 3 بیت است که این رقص امروزه زیاد استفاده نمی شود.
امروزه رقص سریع VenisWaltz در بیشتر خانواده های strauss شایع است. و رقص آرام American Style و فرم بین المللی والس برای تمامی سنین محبوبیت پیدا کرده است.

کلید واژه ها:

با ما باشید: اینستاگرام فیسبوک ایمیل


آرمان ما آموزش همنوایی با موسیقی است

آموزش رقص والس+ آموزش حرکات موزون والس+ آموزش حرکات هماهنگ والس